TENET Boxing

O Tenetu

Co znamenají znaky na chráničích?

Pavel „Hakim“ Majerhakim (1)

Tyr je severský bůh války, odvahy, nebojácnosti a vítězství. Tyrovou runou je Teiwaz. Tuto runu ve tvaru šipky si ryli válečníci na čepele svých zbraní. Teiwaz je součástí starobylého magického palindromu tenet, který v nositeli upevňuje potřebu vítězit. Poznej i ty sílu run dávných válečníků v tvé cestě za vítězstvím.

Ondra „Spejbl“ Hutník130519-jhp7

Být dobrým bojovníkem na světové úrovni není jednoduché. Je spoustu talentovaných dřičů, kteří mají vůli to někam dotáhnout. Když je chcete porážet, musíte mít něco navíc. Já čerpám sílu z run dávných bojovníků a tato prastará síla ukrytá v nich mě posunula za hranice mých možností.

O runách a TENETU

Podle germánských pověstí přinesl lidem runy bůh Ódin, když devět dní a nocí visel na ohromném jasanu světa, Yggdrasilu.
    S runami se můžeme poradit, kdykoli máme problém a nemůžeme najít řešení nebo odpověď na nějakou otázku. Neřeknou nám sice, co přesně máme dělat nebo jak se zachovat, ale dají nám komentář k situaci, nový pohled na věc. Tím získáme větší objektivitu, jež nám pomůže při rozhodování. Moudrost run je jemnější než prosté „ano“, či „ne“.
Runy nám ale nedají odpověď na všechny životní problémy, ani nám nenapomohou k magickým schopnostem. Ukazují však směr, jakým bychom se měli v životě ubírat. Nepoužívají se pouze pro věštění, ale i k ochraně, léčení, posílení a učení.
  Během posledních 150 let bylo zveřejněno několik hypotéz o původu run. Jedna z teorií je odvozovala od migrace řecké kurzívy severním směrem, jiná se opírala o latinskou abecedu, další v nich viděla podobnost s prehistorickými kultovními symboly.
V dnešní době se předpokládá, že se runy vyvinuly ze severoetruských abeced v podhůří Alp okolo roku 250 př.n.l. a pak se rozšířily do Anglie, Irska a Skandinávie; doklady méně známých runových abeced můžeme nalézt i na Sibiři a v Maďarsku.
Každopádně runami tedy rozumíme nejstarší písemný systém germánských kmenů, používaný především ve Skandinávii a na britských ostrovech, a to v pozdním období rané doby dějinné (též označované jako protohistorie) a v raném středověku. Jsou to historické a archeologické artefakty, nacházené od 1.stol.n.l. na rozsáhlém území od Islandu po Rumunsko. Praseverské runy se podařilo rozluštit a porozumět jejich zvukové hodnotě až v 60. letech 19. století.
V současnosti existuje asi 5.000 známých runových památek. Jedná se o zbraně, mince, ozdoby, amulety, talismany, kameny a pomníky. Nejstarší (existující) runové nápisy pocházejí z prvního století, nejmladší nalezený artefakt pak pochází z konce 19. století ze švédského Dalarna.
Víra v runy se udržela ještě dlouho poté, co se do severní Evropy rozšířilo křesťanství, a přežila i zákaz používání run, vydaný katolickou církví v roce 1639. Používání runové abecedy se tak zachovalo až hluboko do 19. století.
Runám byl totiž přikládán velký náboženský a magický význam. Runové nápisy se vyskytují na náhrobních kamenech a na pochvách mečů. Pro magické účely měl každý znak svůj vlastní význam, jehož výklad můžeme nalézt v anglosaské Runové básni přeložené do latiny mezi 8. a 11. stoletím. Ještě významnější památkou zmiňující se o použití a stvoření run je báseň Runatál.
Význam slova runa bývá interpretován různě, jednotlivé interpretace si jsou podobné a vždy s sebou nesou trochu tajemnou atmosféru.
Ve staré angličtině znamenalo toto slovo záhadu či tajemství. Význam se zachoval v dnešním archaismu pro šeptání – round nebo rown. Gótské slovo runa tak znamenalo tajný šepot.
Ve staré němčině slovo runa (raunen) rovněž značí záhadu a tajemství, znamená též šepot. Stará norština zná takřka shodný výraz runar, magický znak.
Untitled-1 – TENET
Teiwaz– Teiwaz- Tyr- runa velmi pozitivní, značí vítězství, zdravou soutěživost, mužskou plodnou sílu, sílu vůle a vitalitu. Dodává motivaci k boji a vůli k vítězství.
Ehwaz – Ehwaz – pohyb fyzický i duchovní, runa komunikační, poselství i žádost o pomoc
Ne – Nauthiz – příležitost, vytrvalost a úspěch
Tenet v runových znacích je formule pro přivolání vítězství a úspěchu.
Runy jako každý nástroj lze využít i zneužít. Je to na každém z nás, na čistých myšlenkách, úmyslech a čestném a odvážném srdci. Pak jsou runy mocným nástrojem a ochranou.